EPB, wat staat voor ‘Energieprestatie en binnenklimaat’, is een belangrijk aspect bij de bouw en renovatie van gebouwen. Elk gebouw dat een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moet voldoen aan bepaalde energieprestatienormen. Het opstellen van een nauwkeurig EPB verslag is essentieel om het energieverbruik in gebouwen te verlagen en te voldoen aan de EPB-eisen. Hieronder vind je belangrijke informatie over hoe je een nauwkeurige EPB-verslaggeving uitvoert.

Wat is een goede EPB-waarde?

De EPB-waarde is een maatstaf voor de energieprestatie van een gebouw. Hoe lager de EPB-waarde, hoe beter de energieprestaties van het gebouw. De EPB-normen worden steeds strenger, en sinds 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Dit betekent dat ze zo min mogelijk energie verbruiken voor het verwarmen en koelen van ruimtes en water. Bovendien moet de gebruikte energie duurzaam worden geproduceerd via hernieuwbare energiebronnen.

Het opstellen van een nauwkeurig EPB verslag

Om een nauwkeurig EPB verslag op te stellen, moeten verschillende aspecten in overweging worden genomen:

EPB-eisen:

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de EPB-eisen die gelden op het moment van de bouwaanvraag. Deze eisen zijn afhankelijk van factoren zoals het jaar van de aanvraag, de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie of ingrijpende energetische renovatie) en de bestemming van het gebouw.

Gebruikte materialen en installaties:

Een EPB-verslaggever maakt het EPB verslag op basis van de gebruikte materialen en installaties in het gebouw. Het is belangrijk om gedetailleerde informatie te verstrekken over isolatiematerialen, technische installaties, ventilatiesystemen en andere relevante aspecten.

Energieverbruik in beeld brengen:

Het EPB verslag geeft een gedetailleerd beeld van het energieverbruik van het gebouw. Dit omvat het berekenen van het E-peil, dat afhankelijk is van verschillende factoren zoals isolatie, verwarming, ventilatie en warmwaterproductie. Hoe meer technische details beschikbaar zijn, des te nauwkeuriger en beter de EPB-score zal zijn.

Ventilatie:

Ventilatie is een essentieel onderdeel van EPB. Naast energiezuinigheid is ook een gezond binnenklimaat van belang. De EPB-eisen voor ventilatie verschillen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. Het is van belang om te zorgen voor een goed ontworpen en efficiënt ventilatiesysteem dat voldoet aan de geldende normen en eisen.

Het belang van een nauwkeurig EPB verslag

Een nauwkeurig EPB verslag is niet alleen essentieel om te voldoen aan de wettelijke vereisten, maar het biedt ook voordelen voor zowel de eigenaar als de gebruikers van het gebouw. Een gebouw met een goede EPB-waarde zorgt voor lagere energiekosten, een verbeterd binnenklimaat en een verhoogd comfort. Bovendien draagt het bij aan duurzaamheid en milieubescherming door het verminderen van de ecologische voetafdruk van het gebouw.

Conclusie

Het opstellen van een nauwkeurig EPB verslag is een belangrijke stap bij de bouw en renovatie van gebouwen. Door rekening te houden met de EPB-eisen, gedetailleerde informatie te verstrekken over materialen en installaties, het energieverbruik in beeld te brengen en aandacht te besteden aan ventilatie, kan een nauwkeurig EPB verslag worden opgesteld. Dit verslag is niet alleen wettelijk verplicht, maar biedt ook voordelen op het gebied van energie-efficiëntie, comfort en duurzaamheid.