Meer weten over ziekteverzuim. Daarvoor zijn er bedrijfsartsen, case managers en Arbo artsen. Een bedrijfsarts in Arnhem of omgeving nodig? Deze kan samen met jou zorgen voor een gezondere, beter functionerende organisatie. Werk en gezondheid gaan – in het beste geval in ieder geval – hand in hand. Daarom zorgt een bedrijfsarts ervoor dat verzuim op de werkvloer zoveel mogelijk verminderd wordt. Het heeft vooral te maken met het voeren van een goed en consistent beleid, dat eerlijk is naar zowel de werkgever als de werknemers. De bedrijfsarts is niet voor alles verantwoordelijk en kon onderdeel van verzuimbegeleiding delegeren.

Spreekuren en de toekomst
Een werknemer die (tijdelijk) niet op de werkvloer kan functioneren, komt terecht bij de Arbo arts. Deze werknemer legt een verzuimtraject af en een verplicht onderdeel hiervan is regelmatig bezoek aan de bedrijfsarts. De spreekuren zijn bedoeld om in beeld te brengen wat de actuele situatie is, maar ook om een beeld te krijgen van de toekomstige situatie. Er wordt onder andere gekeken naar de acties die ondernomen moeten worden om werk te hervatten. Kan werk een onderdeel van herstel uitmaken? Een bedrijfsarts speelt een grote rol in het bepalen waartoe een werknemer wel of niet in staat is: dit is niet zomaar iemand.

Deskundig aanspreekpunt
Je mag de bedrijfsarts beschouwen als deskundig aanspreekpunt op het gebied van werk, gezondheid en waar die twee vlakken elkaar kruisen. Bedrijfsartsen beoordelen wat de belastbaarheid van medewerkers is, maar bieden ook de motivatie voor het nemen van verantwoordelijkheid in herstel. De bedrijfsarts geeft daarnaast advies aan werkgevers over arbeidsuitval, plus maatregelen die dit kunnen voorkomen. Een bedrijfsarts meet met de menselijke maat, maar werkt tegelijkertijd binnen de kaders van het bedrijf: er wordt gekeken wat haalbaar is. De economische en gezondheidsbelangen worden tegen elkaar afgewogen.

Meedenken is het belangrijkst
Een bedrijfsarts helpt je bepaalde zorgen uit handen te nemen en zorgt ervoor dat je niet alles zelf uit hoeft te zoeken. Vaak werkt een bedrijfsarts nauw samen met een officiële casemanager. De casemanager is vooral bezig met de technische kant van het proces, terwijl de bedrijfsarts zich bezig houdt met de persoonlijke kant van het verhaal: fysieke en mentale gezondheid. Een werknemer die met de verzuimregeling te maken krijgt, zal ook een re-integratie proces doorlopen. Door de privacyregel mag je niet zelf vragen wat er precies dwarszit. Een casemanager kan hier de oplossing voor vormen: deze is aanspreekpersoon.