Het is belangrijk dat een bedrijf een goede, positieve werksfeer heeft. Deze sfeer kan erg worden aangetast wanneer er onderling een conflict plaatsvindt. Het is als bedrijf belangrijk dat je deze problemen serieus neemt. Om te voorkomen dat conflicten te ver uit de hand lopen en jij, als werkgever, niet meer weet wat je moet doen, schakel je arbeidsmediation in. Arbeidsmediation is een effectieve manier om conflicten op te lossen en zelfs te voorkomen. Het uitgangspunt van de mediator is simpel. Door middel van respectvolle communicatie wordt er gewerkt naar oplossingen.

De effectiviteit van een arbeidsmediator
Een probleem waar veel werkgevers tegenaan lopen is dat ze niet precies weten hoe de sfeer tussen werknemers is. Ondanks dat je samen werkt met jouw team, zullen jouw werknemers niet alles rapporteren naar jou. Vooral in geval van conflict betrekken werknemers liever niet hun baas. Dit kan zijn omdat ze bang zijn om niet professioneel over te komen of omdat ze er simpelweg niet prettig bij voelen. Om te zorgen dat conflicten worden voorkomen en jouw werknemers zo goed mogelijk kunnen blijven presteren, schakel je een arbeidsmediator in. Wanneer jouw bedrijf een mediator tot zijn beschikking heeft, kunnen werknemers altijd terecht om zelfstandig of samen onderlinge spanning op te lossen.

Hoe gaat de arbeidsmediation in zijn werking?
Zodra de arbeidsmediator wordt ingeschakeld, wordt er een gesprek ingepland waar de betrokken partijen aanwezig zijn. Het doel van het gesprek is om de gevoelens rondom de situatie uit te spreken, om naar elkaar te luisteren en om vervolgens te kijken naar oplossingen. De mediator is een neutrale partij in het gesprek. In geen enkel moment zal het een kant kiezen of een persoonlijke mening delen. Het enige doel van de mediator is om het gesprek te begeleiden, om te zorgen dat beide partijen respectvol blijven, en om te helpen om de situatie in kaart te brengen. Ondanks dat de mediator een neutrale rol heeft, zal het er alles aan doen om de betrokkenen veilig te laten voelen in het gesprek.

Hoe wordt een oplossing opgesteld?
Na een of meerdere gesprekken zal een oplossingen boven water komen. Het is belangrijk dat beide partijen het eens zijn met de oplossing en dat beide partijen inzien waarom dit een effectieve oplossing is. De mediator zal alle afspraken rondom de oplossing op papier zetten en dit wordt vervolgens ondertekend door beide partijen. Het is belangrijk om te onthouden dat zowel de mediator als alle betrokkenen in het gesprek een geheimhoudingsplicht hebben. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt om zijn gevoelens en ervaringen uit te spreken tijdens de meeting, maar ook dat iedereen zich prettig voelt op de werkvloer na de mediation.