Op de werkvloer moet altijd een goede sfeer zijn. Echter is deze goede sfeer niet altijd te houden. De hoge werkdruk brengt namelijk ook spanningen met zich mee. Het grootste probleem is echter intimidatie op de werkvloer. Deze intimidatie komt op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld berichten, opmerkingen of vragen stellen. In sommige gevallen is het ook fysiek. Het is niet altijd goed op te merken. Toch kun je er als werkgever veel aan doen om de intimidatie te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dit ben je volgens de Arbowet ook verplicht om te doen.

 

De juiste protocollen en afspraken opstellen

Intimidatie voorkomen op de werkvloer doe je in eerste instantie door hier goede regels voor op te stellen. Deze regels en voorwaarden moeten door de werknemers ondertekend worden, zodat zij weten welke sancties er opgelegd kunnen worden. Je moet er zelf ook een goed protocol voor hebben om te kunnen handelen indien er wel iets voorvalt op de werkvloer. Onderzoek daarom ook altijd wat er allemaal kan gebeuren en welke opmerkingen er gemaakt kunnen worden. Doordat medewerkers weten dat erop gelet wordt, zal het ook minder vaak voor gaan komen.

 

Goede gesprekken voeren met collega’s

Voorkomen is echter niet het enige wat je kunt doen. Zo kun je ook een goede klachtenafwikkeling faciliteren. Als medewerkers weten dat er een plek is waar ze terecht kunnen als ze zich geïntimideerd voelen, zal er ook sneller gehandeld kunnen worden. Een veilige omgeving is daarom niet alleen op de werkvloer zelf, maar ook als het gaat om de gesprekken die je voert. Iedere werknemer moet zich gehoord gaan voelen en moet daarbij weten dat je op een goede manier de problemen tussen de collega’s op gaat lossen. Hiermee zorg je voor nog meer mogelijkheden.