Patient journey uitleg

Zoals ze in de marketing een customer journey gebruiken om de routes die potentiële klanten mogelijk afleggen in kaart te brengen, wordt in de zorg gebruik gemaakt van een patient journey. Klinkt misschien ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel simpel! In dit artikel leggen we uit wat een patient journey precies is, hoe zorgorganisaties hier succesvol gebruik van kunnen maken en wat de voordelen zijn.

Wat is een patient journey?

Een patient journey is de complete route die een patiënt voor, tijdens en na een zorgopname aflegt. In het Nederlands wordt het ook wel de patiëntreis genoemd. Hierin worden bijvoorbeeld de eerste contactmomenten benoemd, de route die een patiënt heeft afgelegd om te worden doorverwezen, de behandeling in betreffende zorgorganisatie en de geboden nazorg. De journey geeft je inzicht in de gedragingen, ervaringen, gedachten en emoties van patiënten. Op basis van deze statistieken kan de zorginstelling het proces optimaliseren.

Patient journey mapping

Patient journey mapping is het in kaart brengen van de routekaart. Als zorginstelling krijg je zo beter inzicht in het zorgproces en de ervaringen van patiënten. De methode is afkomstig uit de commerciële sector: patient journey mapping is een verbastering van customer journey mapping. En in het onderwijs wordt student journey mapping ingezet, om de route van (potentiële) studenten uit te stippelen. Patient journey mapping focust zich op het optimaliseren van patiëntervaringen in de zorg.

De voordelen van een patiëntreis

  • Leer via welke wegen patiënten binnenkomen en probeer de contactmomenten hiermee te optimaliseren.
  • Kom erachter hoe patiënten jouw zorg ervaren en gebruik de resultaten om het zorgproces te optimaliseren.
  • Bied passende nazorg op basis van de statistieken.